Beekdaelen routes

   De gemeente Beekdaelen ontstond in 2019 door het samenvoegen van drie gemeentes in Zuid-Limburg: Nuth, Schinnen en Onderbanken.  Het is een landelijk gebied met vele kernen en gehuchten, ingeklemd tussen de dichtbebouwde en industrierijke Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Op de kaart van Zuid-Limburg is te zien dat de gemeente ruwweg, vanuit het Geuldal, over een brede strook van zuid-west naar noord-oost loopt.

  Deze fel gekleurde hoogtekaart laat goed zien, waaraan de gemeente Beekdaelen haar naam ontleent.  

 

   Zuid-Limburg maakte vroeger deel uit van de grote Neder-Rijnse laagvlakte. Door het omhoogkomen van het Ardennen-Eiffel massief aan het einde van de ijstijden, werd de vlakte vanuit het zuid-oosten opgetild en helt Zuid-Limburg in noord-westelijke richting. De Limburgse heuvels zijn gevormd door rivieren en beken, die dalen sneden in de oude laagvlakte. De resten hiervan noemen we de plateaus.

   Het zuid-westen van Beekdaelen ligt op het Centraal Plateau (= plateau van Schimmert), het noord-oosten op het Plateau Noord (= Plateau van Doenrade). Het hoogste punt ligt bij Schimmert (140m) en het laagste punt bij Jabeek (50m)

  De Geleenbeek en de Roode Beek voeren het water af naar de Maas; in het Ravensbos ten zuiden van Schimmert, ontspringt de Strabeek, die uitkomt in de Geul.

  De fietsroutes starten vanaf station Schinnen; ze vormen een acht en zijn makkelijk te combineren. Fietsroute Zuid is circa 25 km en Noord circa 35 km.

FIETSROUTEZUID
Afbeelding – 4.8 MB 136 downloads
Fietsroute Noord
Afbeelding – 3.1 MB 124 downloads