Beekdaelen routes

  De gemeente Beekdaelen ontstond in 2019 door het samenvoegen van drie gemeentes in Zuid-Limburg: Nuth, Schinnen en Onderbanken. Linksboven op het plaatje zien we de contouren van de nieuwe gemeente. Op het overzichtsplaatje van Zuid-Limburg rechtsonder, is te zien dat de gemeente ruwweg, vanuit het Geuldal, over een brede strook van zuid-west naar noord-oost loopt. Het is een landelijk gebied met vele kernen en gehuchten, ingeklemd tussen de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek

De fel gekleurde hoogtekaart in het midden laat goed zien, waaraan de gemeente Beekdaelen haar naam ontleent.  

 

   Zuid-Limburg maakte vroeger deel uit van de grote Nederrijnse laagvlakte. Door het omhoogkomen van het Ardennen-Eiffel massief aan het einde van de ijstijden, werd de vlakte vanuit het zuid-oosten opgetild en helt Zuid-Limburg in noord-westelijke richting. De Limburgse heuvels zijn gevormd door rivieren en beken, die dalen sneden in de oude laagvlakte. De resten hiervan noemen we de plateaus. Het zuid-westen van Beekdaelen ligt op het Centraal Plateau (= plateau van Schimmert), het noord-oosten op het Plateau Noord (= Plateau van Doenrade). Het hoogste punt ligt bij Schimmert (140m) en het laagste punt bij Jabeek (50m)

   De Geleenbeek en de Roode Beek voeren het water af naar de Maas. In het Ravensbos ten zuiden van Schimmert, ontspringt de Strabeek, die uitkomt in de Geul.

  De fietsroutes starten vanaf station Schinnen en vormen een acht.

FIETSROUTEZUID21KM
Afbeelding – 4.8 MB 92 downloads
Fietsroute Noord28km
Afbeelding – 3.1 MB 89 downloads